Johan Polak
Poëzie Prijs

De Johan Polak Poëzie Prijs is een nieuwe prijs ter waarde van 50.000 euro die vanaf 2024 jaarlijks wordt uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige dichtbundel, verschenen in de drie voorafgaande jaren. Anders dan bij andere poëzieprijzen mag een bundel dus gedurende maximaal drie jaar meedingen naar de prijs. De Johan Polak Stichting tot Instandhouding van het Bijzondere Boek financiert de prijs en garandeert het voortbestaan ervan voor tenminste 25 jaar.

PERSBERICHT

SASJA JANSSEN WINT DE JOHAN POLAK PRIJS 2024 VOOR HAAR BUNDEL "VIRGULA"

Sasja Janssen
Foto: Bianca Sistermans: https://www.sasjajanssen.nl/

Het bestuur van de Stichting Johan Polak Poëzieprijs maakt bekend dat het op voordracht van de jury de prijs voor het jaar 2024 toekent aan Sasja Janssen voor de bundel Virgula (2021). Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden.

De jury bestond uit Janita Monna (voorzitter), Bertram Mourits, Mathijs Sanders, Carl De Strycker en Anne Vegter.

Het juryrapport kunt u hier lezen.

De Johan Polak Poëzieprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan de beste Nederlandstalige bundel die in de afgelopen drie jaar (2021-2023) is verschenen.

De officiële uitreiking vindt plaats op vrijdag 31 mei 2024 in 'De Salon' van De Balie in Amsterdam en begint om 20:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren kan via : info@johanpolakpoezieprijs.nl.

De prijs wordt toegekend door de stichting Johan Polak Poëzie Prijs. Het bestuur van deze stichting stelt een regelmatig wisselende, vakkundige en onafhankelijke jury samen die de winnende bundel kiest conform het reglement van deze prijs.

Bundels met een eerste druk in 2021, 2022 of 2023 die voldoen aan dit reglement moeten in de periode tussen 5 december 2023 en 1 maart 2024 in zesvoud zijn ontvangen door de secretaris van de jury, Liesbeth Feikema. Het ontvangstadres is: Stichting Johan Polak Poëzie Prijs, Postbus 85261, 3508 AG Utrecht. Inzendingen die na 1 maart 2024 worden ontvangen, worden niet meegenomen in de beoordeling.

De uitreiking van de prijs vindt jaarlijks plaats op een praktische dag (weekend), dichtbij 25 mei, de sterfdag van Johan Polak. In 2024 is dit vrijdag 31 mei. De samenstelling van de jury voor de prijs van 2024 treft u hier.

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@johanpolakpoezieprijs.nl

Johan Polak
Foto: Archief Johan Polak

Dr. J.B.W. (Johan) Polak (1928-1992) was een gerenommeerde Amsterdamse uitgever en boekhandelaar. Met Rob van Gennep richtte hij in 1962 de uitgeverij ‘Polak & van Gennep’ op. Hierna begon hij in 1968 een eigen uitgeverij onder de naam ‘Athenaeum – Polak & Van Gennep’, die mooi vormgegeven, gebonden boeken uitgaf. Ook kocht en richtte hij boekhandels op, waaronder de ‘Athenaeum Boekhandel’ op het Spui in Amsterdam, de kroon op zijn werk als boekhandelaar. Hiernaast droeg hij bij aan de homo-emancipatie. Eind november 1964 trad hij toe tot de redactie van het in dat jaar opgerichte tijdschrift Dialoog, een tijdschrift voor homofilie en maatschappij dat een brede, niet-exclusief homoseksuele doelgroep had. Naast uitgever, boekhandelaar en homo-emancipator was Johan Polak een verwoed en beroemd verzamelaar van bijzondere, bibliofiele uitgaven en van brieven en handschriften van zijn favoriete schrijvers, onder wie Gerard Reve.

In 1990 trof de toen 56 jarige Polak voorzieningen voor na zijn dood. Hij bepaalde dat zijn belangen na zijn overlijden behartigd moesten worden door de Johan Polak Stichting tot Instandhouding van het Bijzondere Boek.

Het bestuur van de stichting Johan Polak Poëzie Prijs bestaat uit drie leden: Wiljan van den Akker (voorzitter), Lut Missinne (secretaris) en Koen Hilberdink (penningmeester).